top of page
English
OBSERVATION MODEL

458

polski
English
polski
MODEL OBSERWACJI
w specyfikacjach OGC – model ogólny (patrz: model ogólny) dla przedstawiania obserwacji dotyczących zjawisk na Ziemi.
Jest on podstawą dla opisu konkretnych typów obserwacji i dla specyfikowania dziedzinowych modeli obserwacji.

Porównaj: dziedzinowy model obserwacji (patrz: dziedzinowy model obserwacji)

bottom of page