top of page
English
ONTOLOGY

540

polski
English
polski
ONTOLOGIA


1) reprezentacja zbioru pojęć w określonej dziedzinie oraz relacje między tymi pojęciami,
2) w geomatyce, stosowany w danej dziedzinie model wiedzy o rzeczywistości geograficznej, określający obiekty przestrzenne, ich typy, własności i relacje,
3) w filozofii, ogólna teoria bytu zwana również metafizyką.

bottom of page