top of page
English
PARALLAX X

577

polski
English
polski
PARALAKSA PODŁUŻNA
różnica współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) obrazów tego samego punktu na zdjęciach fotogrametrycznych tworzących stereogram (patrz: stereogram), mierzona w kierunku równoległym do bazy zdjęć (patrz: baza zdjęć).

bottom of page