top of page
English
PIE CHART

937

polski
English
polski
WYKRES KOŁOWY
wykres, w którym wartości liczbowe są reprezentowane przez segmenty koła (przedstawiającego pewną całość, np. 100%) o rozmiarach proporcjonalnych do wartości.

bottom of page