top of page
English
PIXEL MAP

434

polski
English
polski
MAPA PIKSELOWA
dwuwymiarowa tablica zawierająca wartości atrybutu przyporządkowanego pikselom (patrz: piksel) tworzącym obraz.

Przykład mapy pikselowej
bottom of page