top of page
English
POLYHEDRON

910

polski
English
polski
WIELOŚCIAN
bryła powstała przez rozcięcie przestrzeni euklidesowej powierzchnią utworzoną przez skończoną liczbę wielokątów.

Wielokąty te nazywa się ścianami, a ich boki krawędziami.

bottom of page