top of page
English
PROBABILITY DISTRIBUTION

701

polski
English
polski
ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ
funkcja przedstawiająca związek między wartościami zmiennej losowej i prawdopodobieństwami ich wystąpienia.

Dla zmiennej losowej dyskretnej podaje się prawdopodobieństwa odpowiadające poszczególnym wartościom zmiennej, rozkład zmiennej losowej ciągłej charakteryzuje się funkcją zwaną gęstością prawdopodobieństwa.

bottom of page