top of page
English
RELATIONAL DATABASE

692

polski
English
polski
RELACYJNA BAZA DANYCH
baza danych, w której dane są uporządkowane i zorganizowane w postaci relacji (patrz: relacja).

bottom of page