top of page
English
RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (RDBMS)

796

polski
English
polski
SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACYJNĄ BAZĄ DANYCH
system zarządzania bazą danych (patrz: system zarządzania bazą danych) dla relacyjnych baz danych (patrz: relacyjna baza danych).

bottom of page