top of page
English
RUN-LENGTH ENCODING

368

polski
English
polski
KODOWANIE RLE
metoda kompresji danych (patrz: kompresja danych) w strumieniu danych cyfrowych polegająca na tym, że zamiast powtarzania kolejnych elementów danych o tej samej wartości podaje się ich liczbę.

bottom of page