top of page
English
SEA REGIONS

682

polski
English
polski
REGIONY MORSKIE
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary mórz i akwenów słonowodnych w podziale na regiony i subregiony o wspólnych cechach, ze względu na ich warunki fizyczne.

bottom of page