top of page
English
SEQUENCE

720

polski
English
polski
SEKWENCJA
według norm ISO 19100, skończona, uporządkowana kolekcja powiązanych elementów (obiektów lub wartości), które mogą się powtarzać.

bottom of page