top of page
English
SYNCHRONOUS ACTION

14

polski
English
polski
AKCJA SYNCHRONICZNA
pojęcie z zakresu języka UML – rodzaj akcji (patrz: akcja), w której obiekt (patrz: obiekt) wysyłający komunikat czeka na jej zakończenie i na przekazanie odpowiedzi od obiektu realizującego akcję o jej wykonaniu lub na przekazanie jej wyniku.

Porównaj: akcja asynchroniczna (patrz: akcja asynchroniczna)

bottom of page