top of page
English
SYSTEM MAINTENANCE

800

polski
English
polski
SYSTEMU OBSŁUGA
proces obejmujący czynności dotyczące:
a) korygowania niezdatności systemu,
b) polepszania jego wydajności,
c) modyfikowania go zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami użytkownika oraz
d) adaptowania go do zmieniającego się otoczenia.

bottom of page