top of page
English
THESAURUS

831

polski
English
polski
TEZAURUS
w geomatyce, uporządkowany zestaw terminów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, stosowany do określania treści zbiorów danych geoprzestrzennych.

bottom of page