top of page
English
VECTOR DATA

108

polski
English
polski
DANE WEKTOROWE
dane przestrzenne w postaci współrzędnych służących do opisu właściwości geometrycznych obiektów przestrzennych.

bottom of page