każdy konkretny lub abstrakcyjny obiekt (byt) rozpatrywany w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań); stosuje się również nazwy: jednostka, całostka.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com