nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się na obszarze, gdzie ten język ma status oficjalny; jej przeciwstawieniem jest egzonim (patrz: egzonim).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com