w teorii informacji, wartość oczekiwana ilości informacji (patrz: ilość informacji) przenoszonej przez wystąpienie jakiegokolwiek ze skończonej liczby wzajemnie wykluczających się zdarzeń.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com