polski
English
polski
FONT
English
FONT
kompletny zestaw znaków drukarskich określonego kroju.