dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria), w którym stosuje się komputery do numerycznego przetwarzania zarejestrowanych współrzędnych punktów obserwowanych na zdjęciach fotogrametrycznych.

Fotogrametria analityczna ograniczyła stosowanie kosztownych urządzeń i pracochłonnych technik fotogrametrii analogowej.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com