protokół (patrz: protokół) komunikacji w sieci internet przeznaczony do przesyłania plików. Jest on oparty na modelu klient-serwer (patrz: klient-serwer) i protokóle niższego poziomu TCP/IP (patrz: TCP/IP).
Rolę klienta w komunikacji zgodnej z FTP może pełnić dowolna przeglądarka WWW.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com