polski
English
polski
GEODEMOGRAFIA
English
GEODEMOGRAPHICS
dział marketingu zajmujący się przestrzennym rozmieszczeniem klientów, potencjalnych klientów i miejsc sprzedaży.