podział gruntów na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, która jest ustalana na podstawie cech genetycznych gleb.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com