graf (patrz: graf), którego węzły (patrz: węzeł) są połączone krawędziami skierowanymi (patrz: krawędź skierowana).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com