polski
English
polski
GRAFIKA KOMPUTEROWA
English
COMPUTER GRAPHICS


1) metody i techniki służące do wizualizacji (patrz: wizualizacja) danych z zastosowaniem systemu komputerowego,
2) obrazy i rysunki komputerowe.