polski
English
polski
GRANICA OGÓLNA
English
GENERAL BOUNDARY
granica działki katastralnej określona przez szczegóły terenowe, np. miedzę, płot lub żywopłot bez wnikania, do którego z sąsiadów szczegóły te należą.