polski
English
polski
GRANICA TOPOLOGICZNA
English
TOPOLOGICAL BOUNDARY
synonim brzegu topologicznego (patrz: brzeg topologiczny) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.