oprogramowanie systemowe lub uzupełniające system przeznaczone do organizowania w trybie graficznym współdziałania pomiędzy użytkownikiem a programem aplikacyjnym lub systemowym.

Przykładami są: system okienkowy Microsoft Windows i w systemach operacyjnych typu Unix – system OSF/Motif oparty na systemie grafiki sieciowej X Window.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com