polski
English
polski
HTTP
English
HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL
protokół transmisji hipertekstu stosowany w WWW (patrz: WWW).