polski
English
polski
HYDROGRAFIA
English
HYDROGRAPHY
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, elementy hydrograficzne, w tym obszary morskie oraz jednolite części wód znajdujące się w obrębie podjednostek hydrogeograficznych lub obszarów dorzeczy.