jednoznaczne oznaczanie każdego egzemplarza encji, za pomocą odpowiedniego identyfikatora, którym może być atrybut lub grupa atrybutów encji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com