w obiektowości – identyfikator obiektu niezależny od miejsca gdzie ten obiekt aktualnie się znajduje, w jakim węźle systemu rozproszonego, czy w pamięci operacyjnej czy też na nośniku zewnętrznym.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com