polski
English
polski
IHO
English
INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANISATION
Międzynarodowa Organizacja Hydrograficzna, która w roku 1991 wprowadziła standard transferu cyfrowych danych hydrograficznych.