faza opracowania systemu informatycznego, w której wyniku sprzęt, oprogramowanie i procedury systemu zaczynają łącznie funkcjonować.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com