polski
English
polski
INFORMATYKA
English
COMPUTER SCIENCE
dyscyplina naukowo-techniczna zajmująca się przetwarzaniem informacji (patrz: informacja) za pomocą komputerów.