polski
English
polski
INSTANCJA
English
INSTANCE
synonim egzemplarza (patrz: egzemplarz) stosowany w normach PN-EN ISO 19100.