zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, osoba, grupa osób lub organizacja zainteresowana systemem (patrz: system).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com