służy do opisu sposobu formatowania dokumentów (stron) w sieci WWW (patrz: WWW); nadany format - z uwzględnieniem hiperłączy, czyli odsyłaczy do innych dokumentów HTML, tworzących łącznie hiperteksty - nie jest uzależniony od komputera, systemu operacyjnego i przeglądarki WWW.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com