mapa tematyczna (patrz: mapa tematyczna) przedstawiająca wartości wybranego atrybutu (patrz: atrybut) obiektów dwuwymiarowych, czyli powierzchniowych, powstających przez podział pewnego obszaru.

Granice obiektów są z góry określone, np. przez podział administracyjny, a odpowiadające obiektom wartości atrybutu prezentowane są graficznie, np. barwą lub szrafurą, zazwyczaj z uwzględnieniem podziału przedziału zmienności atrybutu na klasy.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com