polski
English
polski
KOMPONENT INTEROPERACYJNOŚCI DANYCH
English
DATA INTEROPERABILITY COMPONENT
w INSPIRE, aspekt interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych.
Przykładami są: reguły schematów aplikacyjnych, zarządzanie identyfikatorami, terminologia.