wyświetlany obraz lub inna informacja wyjściowa, która może być modyfikowana.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com