polski
English
polski
KOPIA NIETRWAŁA
English
SOFT COPY
wyświetlany obraz lub inna informacja wyjściowa, która może być modyfikowana.