polski
English
polski
KOREKCJA OBRAZU
English
IMAGE CORRECTION
wprowadzenie poprawek ze względu na błędy radiometryczne, spektralne, geometryczne i inne.