polski
English
polski
LIDAR
English
LIDAR (light detection and ranging)
system działający na podobnej zasadzie, jak radar (patrz: radar) z tym, że zamiast wiązki mikrofalowego promieniowania radiowego stosuje się wiązkę światła.

Zainstalowany na pokładzie samolotu wyposażonego w odbiornik GPS i inercyjny system nawigacyjny służy do trójwymiarowego skanowania terenu.

LIDAR pozwala na pomiar odległości, kierunku, wysokości i prędkości.