linia reprezentująca drogę, linię kolejową lub inny liniowy obiekt topograficzny.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com