polski
English
polski
MAPA CYFROWA
English
DIGITAL MAP

1) model rzeczywistości geograficznej przedstawiony w postaci cyfrowej i przystosowany do komputerowego przetwarzania danych geograficznych oraz generowania map analogowych określonego obszaru,
2) zbiór danych geograficznych reprezentujących ten model.