wykonywanie mapy w postaci cyfrowej lub analogowej z uwzględnieniem kolejnych etapów całego procesu wiodącego od pozyskiwania danych początkowych do produktu końcowego. W polskiej kartografii termin ten, wprowadzony przez prof. L. Ratajskiego już w roku 1977, nie jest szeroko stosowany.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com