wartość środkowa w niemalejącym ciągu n wartości zaobserwowanych w próbce; dla liczby n nieparzystej jest to wartość o wskaźniku (n+1)/2, dla liczby n parzystej przyjmuje się średnią arytmetyczną wartości o wskaźnikach n/2 oraz (n+2)/2.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com