w teorii informacji, funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia należącego do zbioru możliwych zdarzeń.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com