polski
English
polski
MODEL POJĘCIOWY
English
CONCEPTUAL MODEL
model, który definiuje pojęcia w przestrzeni rozważań (patrz: przestrzeń rozważań).